19.05.2010.

Заратустра

Zaraθuštra | Ζωροάστρης | Zardoz


ЗАРАТУСТРА
О ПРИРОДИ ДОБРА И ЗЛА


ZOROASTRIAN ARCHIVES
AVESTA.ORG

Велесова књига

Сун Цу

Sun Tzu


УМЕЋЕ РАТОВАЊА
Ћирилица | Latinica


The Art of War

12.05.2010.

Данте Алигијери

DANTE ALIGHIERI

МОНАРХИЈА

DE MONARCHIA | ON MONARCHY

НОВИ ЖИВОТ | LA VITA NUOVA | THE NEW LIFE

THE DIVINE COMEDY
---
ДАНТЕОВ ЕЗОТЕРИЗАМ (Рене Генон)

Данте и Верници Љубави као гибелинска милиција
Данте: ''хрт'' и ''вођа'' (у МИСТЕРИЈA ГРАЛА - Јулијус Евола)

ДАНТЕОВ САН (Драгош Калајић)

БОЖАНСТВЕНА КОМЕДИЈА КОЈА ТРАЈЕ (Борис Над)
---
BECAUSE DANTE IS RIGHT (Titus Burckhardt)

CONCERNING A PARADOX IN THE "DIVINE COMEDY" (Frithjof Schuon)

Dante and the Love's Lieges as a Ghibelline Militia
Dante: The Greyhound and the Dux (in THE MYSTERY OF THE GRAIL - Julius Evola)


Фритјоф Шуон

FRITHJOF SCHUON


EZOTERIZAM KAO POČELO I KAO PUT


TRADITION AND MODERNITY
SONGS FOR A SPIRITUAL TRAVELER
WORLD WHEEL Volumes I-III, IV-VII
SONGS WITHOUT NAMES Volumes I-VI, VII-XII

GLOSSARY OF TERMS USED BY FRITHJOF SCHUON (COMPILED & EDITED BY DEON VALODIA)


 
frithjof-schuon.com
frithjofschuon.info

03.05.2010.

Мирча Елијаде

MIRCEA ELIADE


СВЕТО И ПРОФАНО

ИСТОРИЈА ВЕРОВАЊА И РЕЛИГИЈСКИХ ИДЕЈА
I   II   III

РАЈ И УТОПИЈА
Митска географија и есхатологија

ЈОГА, БЕСМРТНОСТ И СЛОБОДА

СЛОБОДА

ТРАГАЊЕ ЗА „ИЗВОРИМА“ РЕЛИГИЈЕ


ОКУЛТНО И САВРЕМЕНИ СВЕТ

ЧОВЕК И СВЕТО (Разговор са Мирчом Елијадеом)

СТРУКТУРА СИМБОЛА
THE SACRED AND THE PROFANE THE NATURE OF RELIGION

THE MYTH OF THE ETERNAL RETURN


THE QUEST: History and Meaning in Religion

THE PORTUGAL JOURNAL

MYTHOLOGIES OF MEMORY AND FORGETTING

SACRED TRADITION AND MODERN MAN 

Борис Над

УРАНСКА ТРАДИЦИЈА

НЕМИ БОГОВИ (одломци)

ПОРЕДАК И АНАРХИЈА

ГОЗБА ПОБЕДНИКА

МИТОВИ О ХИПЕРБОРЕЈИ

САКРАЛНА ИСТОРИЈА

ЗАБОРАВ И ГОВОР БИЋА

ИЗМЕЂУ МОРА И ЗЕМЉЕ

ГРАД БОГОВА

КРОЗ ОКУПИРАНУ ЕВРОПУ
(објављивано и под називом Imperium Ultimum)

БЕСКРАЈНО РАТНО СТАЊЕ

РАТ КАО ДУХОВНА РЕАЛНОСТ

СВЕТИ МАЧ КАО ОСА СВЕТА

РАТ ЗА КРАЈ СВЕТА

ИСТОК И ЗАПАД

АНДРОГИН

АТЛАНТИДА (ЦАРСТВО СЕНКИ)

ЂАВОЉЕ КУЛЕ

ОЖИЉЦИ ОД ДОДИРА И СУКОБА

ПОВРАТАК МИТА

СИМБОЛИ ХИПЕРБОРЕЈЕ

ПОСЛЕДЊА ТУЛА

ПОСЛЕДЊИ ВУК

ЗАМАК ГРАЛА

СУД ВРАНА

БАЛКАН

ИРАН

ВУК

У ДАНИМА КУГЕ

ВАВИЛОН

ГОГ И МАГОГ

ЦИТАДЕЛА (одломак)

ХИПЕРБОРЕЈЦИ

МИТСКА АМЕРИКА

„БЛАГОВЕСТ“ АМЕРИКЕ

ПОСТАПОКАЛИПСА

ЛЕД И ВАТРА

ПАНОНИЈА

АМЕРИКА (UNITED STATES)

АНТИХРИСТ

ОНОСТРАНА ИНДИЈА

АГАРТА, КРАЉЕВСТВО НОЋИ (одломак)

СВЕТА КЊИГА
---
БЕЛИ БОГ РАТА

МИТОВИ О КРАЉУ СВЕТА

У ЗНАКУ КРСТА

АТЛАНТИ И ВЕНЕТИ

ВАТРА И КРВ

БОЖАНСТВЕНА КОМЕДИЈА КОЈА ТРАЈЕ
---
ПОВРАТАК МИТА (Интервју за ''Тврђаву'')