26.08.2012.

Мануов законик

Manusmṛti
/Mānava-Dharmaśāstra/


МАНУОВ ЗАКОНИК
Београд, 7514.
Link

THE LAWS OF MANU
(George Bühler, translator)

Патанђали

Patañjali

ИЗРЕКЕ О ЈОГИ
Link(Прев. и ком. Зоран Зец)

ЈОГА СУТРА
(ком. Данијел Турина)

THE YOGA SUTRAS
OF PATANJALI

(Charles Johnston [1912])
Translation by BonGiovanni
(Another translation of this classic text of Yoga.)

26.05.2012.

Упанишаде

УПАНИШАДЕ
Књижевна заједница Новог Сада, 1988.


Брихад-арањака | Чандогја | Таитирија | Каушитаки | Кена | Ката | Иша | Мундака | Прашна | Мандукја | Шветашватара | Маитри

ПОЧЕЦИ ИНДИЈСКЕ МИСЛИ: УПАНИШАДЕ
БИГЗ, Београд, 1981.


THE UPANISHADS
Sacred Texts 7 (torrent)

Ведe

THE VEDASПОЧЕЦИ ИНДИЈСКЕ МИСЛИ: ВЕДЕ
БИГЗ, Београд, 1981.

06.01.2012.

Херман Вирт

HERMAN FELIX WIRTH


РАСНИ АРХЕТИПОВИ ЕВРОАЗИЈЕ У ХРОНИЦИ УРА-ЛИНДА

НОВО ХИПЕРБОРЕЈСКО ОТКРОВЕЊЕ
књига прва | књига друга

ИЛИЈА У КАЛЕНДАРСКОЈ ТРАДИЦИЈИ
Модел Хермана Вирта


Der Aufgang der Menschheit

Die Ura-Linda-Chronik

---
ATLANTIS AND HYPERBOREA (René Guénon)

ARCTIC MYTH (Julius Evola)

HERMAN WIRTH AND THE ASCENT OF MANKIND
THE FALL OF HERMAN WIRTH (Joscelyn Godwin)

Анри Корбен


---

The Man of Light in Iranian Sufism

History of Islamic Philosophy

Alone with the Alone

Cyclical Time & Ismaili Gnosis

Temple and Contemplation

Таге Линдбом

TAGE LEONARD LINDBOM
Sidi Zayd