26.08.2012.

Патанђали

Patañjali

ИЗРЕКЕ О ЈОГИ
Link(Прев. и ком. Зоран Зец)

ЈОГА СУТРА
(ком. Данијел Турина)

THE YOGA SUTRAS
OF PATANJALI

(Charles Johnston [1912])
Translation by BonGiovanni
(Another translation of this classic text of Yoga.)

Нема коментара: