12.05.2010.

Данте Алигијери

DANTE ALIGHIERI

МОНАРХИЈА

DE MONARCHIA | ON MONARCHY

НОВИ ЖИВОТ | LA VITA NUOVA | THE NEW LIFE

THE DIVINE COMEDY
---
ДАНТЕОВ ЕЗОТЕРИЗАМ (Рене Генон)

Данте и Верници Љубави као гибелинска милиција
Данте: ''хрт'' и ''вођа'' (у МИСТЕРИЈA ГРАЛА - Јулијус Евола)

ДАНТЕОВ САН (Драгош Калајић)

БОЖАНСТВЕНА КОМЕДИЈА КОЈА ТРАЈЕ (Борис Над)
---
BECAUSE DANTE IS RIGHT (Titus Burckhardt)

CONCERNING A PARADOX IN THE "DIVINE COMEDY" (Frithjof Schuon)

Dante and the Love's Lieges as a Ghibelline Militia
Dante: The Greyhound and the Dux (in THE MYSTERY OF THE GRAIL - Julius Evola)


Нема коментара: